Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Základy veřejného práva (8797)
Základní informace
Základy veřejného práva
Kód varianty (CID): 8797
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum [22-J]
prezenční
čeština
Cílem kurzu je představení oblasti práva veřejného. Kurz je rozdělen do tří částí, na každou z částí je vyhrazeno přibližně 60 minut výuky. Účastníkům jsou po řadě představeny základní i rozšiřující poznatky z oblasti práva ústavního, trestního a správního, vše vždy s odkazy na využitelnost informací vzhledem k nárokům kladeným RVP. V rámci každé části je kladen důraz na obsahovou stránku tématu, jakož i na stránku didaktickou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, získají také řadu doporučení stran nejvhodnějších metod výuky dané právní materie. Vybrané vzdělávací metody budou vyzkoušeny účastníky přímo v průběhu vzdělávacího semináře.
MSMT- 1027/2020-4-168
MŠMT
Základy veřejného práva
termín konání kurzu: 14.11.2022/ 9 - 13 hodin

1. veřejné právo a jeho postavení v právním řádu
2. trestní právo
- trestný čin, pachatel trestného činu, trestní odpovědnost
- významné trestné činy
- trestání pachatelů
- trestní řízení
3. správní právo
- systém správního práva
- přestupkové právo
- delikty
4. tipy, kde hledat další inspiraci

žádné

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Právo (0421)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
Katedra právních dovedností
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Listopad
14.11.2022
Krátkodobé
4 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1500 Kč / program
Přihláška
Právnická fakulka UK
Bc. Hana Vařeková
varekova@prf.cuni.cz
221 005 504
16.09.2022
09.11.2022
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK