Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Prevence konfliktních situací ve škole – webinář (8714)
Základní informace
Prevence konfliktních situací ve škole – webinář
Kód varianty (CID): 8714
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
distanční
čeština
Vzdělávací program je zaměřen na efektivní nastavení prevence konfliktů ve školách a školských zařízeních v různých pracovních situacích a při komunikaci s rodiči, žáky a kolegy. Účastníci se seznámí s teoretickým základem konfliktů a naučí se efektivně nastavit prevenci ve své organizaci. Pochopí význam vlastního hodnocení a budou ho umět využít jako základní oporu při řešení komplikovaných situací. Budou umět pojmenovat a nastavit smysluplné komunikační toky a efektivní systém spolupráce. Naučí se eliminovat komunikační stopky a komunikovat bez zbytečných spouštěčů.
MSMT-6748/2022-1-395
MŠMT
11914/2017-1
Prevence konfliktních situací ve škole – webinář
Tematické bloky:

1 Teoretická část: 2 hodiny (90minut)
● Teoretický rámec a terminologické vymezení – vymezení, druhy a fáze konfliktů, strategie, způsoby řešení
● Konflikt-spor-problém
● Konfliktní situace ve školství
● Spouštěče
30 minut pauza

2 Teoretická část: 2 hodiny (90minut)
● Osobnostní nastavení
● Pravidla a jejich role v prevenci konfliktů
● Informační toky a jejich systém
● Zdroje zpětné vazby a jejich využití v prevenci konfliktů

30 minut pauza
3 Praktická část (90min)
● Rozbor konkrétních případů ze života školy, diskuze, dotazy
15
Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, členové širšího vedení školy (například vedoucí předmětových komisí či metodických sdružení, metodikové prevence, výchovní poradci), učitelé všech druhů škol a školských zařízení

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace (0113)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Osvědčení o absolvování
Garant a místo
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Listopad
07.11.2022
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
2300 Kč / kurz
Přihláška
Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UK Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
Bc. Iva Gecková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
01.09.2022
30.06.2023
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
Kontaktní osoba na KAMV pro organizační záležitosti Mgr. Danuše Dvořáková
Kontaktní osoba CCŽV: Iva Gecková (221 900 342, iva.geckova@pedf.cuni.cz)
Další informace
www.kamv.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK