Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Léčivé rostliny - Základní kurz (LR_ZK)
Základní informace
Léčivé rostliny - Základní kurz
Kód varianty (CID): 8673
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky [16-16230]
prezenční
čeština
Komu je kurz určen?
Kurz je určen všem, kteří se chtějí seznámit se základními pravidly sběru, zpracování a používání léčivých rostlin. Není potřeba předchozích znalostí.
Cíle kurzu:
• Seznámení s historií využívání léčivých rostlin.
• Získání základních informacích důležitých pro pěstování, sběr, uchovávání a zpracování léčivých rostlin.
• Získání praktických znalostí pro základní zpracování léčivých rostlin do formy vhodné k použití.
Léčivé rostliny - Základní kurz
Obsah kurzu
1. den kurzu (sobota 9:30 – 17:00 hod, s přestávkou na oběd)
Teoretická část
• Úvod do využívání historie léčivých rostlin
• Významné léčivé rostliny České republiky
• Základní pravidla pěstování, sběru a uchovávání léčivých rostlin
• Základní pravidla pro zpracování léčivých rostlin
• Nesprávné představy a omyly při používání léčivých rostlin
• Komentovaná prohlídka Zahrady léčivých rostlin společně se skleníkem

2. den kurzu (neděle 9:00 – 16:00 hod, s přestávkou na oběd)
Praktická část
• Příprava čajových směsí (připravené směsi si odnesete s sebou)
• Příprava tekutých aplikačních forem (tinktury, extrakty, sirupy; připravené produkty si odnesete s sebou)
• Příprava bylinné masti (vyrobenou mast si odnesete s sebou)

22
Přijetí na základě přihlášky
Zaplacení kurzovného

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Tradiční a alternativní medicína a terapie (0917)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Účast na všech částech kurzu
Garant a místo
prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky
Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Termín a délka
2022/2023
Říjen
08.10.2022
Krátkodobé
15 (v hodinách celkem)
Víkendový kurz
Sobota - Neděle
Poplatky a financování
3000 Kč / program
základní
Přihláška
Elektronická verze přihlášky
Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky
prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
leciverostliny@faf.cuni.cz
495067311
23.06.2022
01.09.2022
Další informace
https://www.faf.cuni.cz/Studium/Celozivotni-vzdelavani/Lecive-rostliny/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK