Přípravný program ke studiu na vysoké škole pro humanitní obory (3799)
Základní informace
Přípravný program ke studiu na vysoké škole pro humanitní obory
Kód varianty (CID): 8632
přijímací řízení zastaveno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha (Krystal) [67-17]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
odborný jazyk
příprava ke studiu na VŠ
prezenční
čeština
Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v češtině a dosažení jazykové úrovně B2 podle SERR, příprava na studium humanitních oborů jako např. anglistika, dějiny umění, politologie a mezinárodní vztahy, právo, mediální komunikace, sociologie. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ.
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu bakalářských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na humanitní obory v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
35 hodin týdně
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující umění a humanitní vědy (0288)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Petra Landergott Kalvínská
Středisko Praha (Krystal)
Středisko Praha (Krystal)
Termín a délka
2022/2023
Září
2
1180 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
5940 EUR / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Klára Kosová
studref3@ujop.cuni.cz
224990455
31.05.2022
Občané EU do 31.8.2022.
Další informace
https://ujop.cuni.cz/kurz/humanitni-obory-complex