Přípravný program ke studiu na vysoké škole v angličtině pro ekonomické obory (3788)
Základní informace
Přípravný program ke studiu na vysoké škole v angličtině pro ekonomické obory
Kód varianty (CID): 8625
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Poděbrady [67-40]
celoživotní vzdělávání
odborné předměty
příprava ke studiu na VŠ
prezenční
angličtina
Příprava zahraničních studentů ke studiu ekonomických oborů v angličtině na českých VŠ. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti s dobrou znalostí angličtiny, kteří chtějí pokračovat ve studiu anglických programů českých VŠ.
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu bakalářských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na ekonomické obory v angličtině v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
35 vyučovacích hodin
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Ekonomie (0311)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
RNDr. Martin Melcer, Ph.D.
Středisko Poděbrady
Středisko Poděbrady
Termín a délka
2022/2023
Září
2
1180 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
6560 EUR / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mariko Černá
mariko.cerna@ujop.cuni.cz
224990420
31.05.2022
Občané EU do 31.8.2021
Další informace
https://ujop.cuni.cz/kurz/ekonomicke-obory-studium-v-anglictine