Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 140)
 
   Přihlásit přes CAS
Metody diskuse a reflexe na příkladu nových technologií (8619)
Základní informace
Metody diskuse a reflexe na příkladu nových technologií
Kód varianty (CID): 8619
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav filosofie a religionistiky [21-UFAR]
prezenční
čeština
Kurz je primárně určen pro vyučující filosofii či občanský a společenskovědní základ na středních školách, přihlásit se ale mohou i další zájemci o níže uvedená témata
MŠMT: 14411/2022-4-618, v rámci systému DVPP
MŠMT
5862/2022-5
Metody diskuse a reflexe na příkladu nových technologií
2 dny po 8 hodinách
ukončené SŠ s maturitou

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Filozofie a etika (0223)
střední s maturitou
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Ústav filosofie a religionistiky
Ústav filosofie a religionistiky
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
04.11.2022
1
16 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
2000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
FF UK, UFAR nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
Ústav filosofie a religionistiky
Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.
petra.sebesova@gmail.com
724767420
30.09.2022
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK