Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
PREMEDICAL COURSE (přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách) (166)
Základní informace
PREMEDICAL COURSE (přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách)
Kód varianty (CID): 8607
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Děkanát - studijní oddělení [12-STUD]
prezenční
angličtina
teaching Chemistry, Biology, Physics, Medical English, Czech
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách
ne
- On-line application
- Submitting nostrification of high-school leaving certificate
- Payment of the course fee CZK 110 000

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína (0912)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není
Garant a místo
prof. RNDr. Eva Samcová, CSc.
Děkanát - studijní oddělení
Děkanát - studijní oddělení
3. LF UK
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Leden
10.01.2023
1
40 (v hodinách celkem)
20 hodin týdně
Pondělí - Pátek
10.1.2023
Poplatky a financování
110000 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
on - line
Děkanát - studijní oddělení
Ing. Pavla Blaszczyková
pavla.blaszczykova@lf3.cuni.cz
267102206
08.08.2022
31.10.2022
Další informace
http://www.lf3.cuni.cz/en/applicant/premedical/general-information.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK