Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz - typ B (3)
Základní informace
Přípravný kurz - typ B
Kód varianty (CID): 8604
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Děkanát [11-00900]
prezenční
čeština
https://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-1-lf
Přípravný kurz typ B
ne
...

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína (0912)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Garant a místo
Mgr. Richard Buchal
Děkanát
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Říjen
2
28 (v hodinách celkem)
8/M
Pondělí
Poplatky a financování
4500 Kč / kurz
Bankovní spojení pro platbu je uvedeno v SISu po podání přihlášky. Poplatek za kurz musí být uhrazen pod VS, který je totožný s ID přihlášky. Pokud nebude u platby správně vyplněn VS a SS, platba se nepřiřadí k přihlášce a přihláška nebude zaregistrovaná.
základní
Přihláška
studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát
Mgr. Jana Zaspalová
jzasp@lf1.cuni.cz
224964201
04.08.2022
15.01.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK