Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Kurz právnické angličtiny Property, intellectual property, inheritance (8580)
Základní informace
Kurz právnické angličtiny Property, intellectual property, inheritance
Kód varianty (CID): 8580
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum [22-J]
prezenční
angličtina
Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků v oblasti věcných práv, dědického práva a duševního vlastnictví a rozšířit slovní zásobu pro využití v praxi. V dopolední části se seznámí s nejdůležitější terminologií v kontextu a získají představu o možných překladových ekvivalentech. V odpolední části použijí terminologii v ústní i písemné komunikaci.

Komu je kurz určen:
Kurz je určen zejména zájemcům s pokročilou znalostí angličtiny alespoň na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kteří si chtějí prohloubit schopnost odborné komunikace v angličtině v právní praxi.Kurz právnické angličtiny Property, intellectual property, inheritance
Program – dopolední blok / 9:30 - 11:45 / přednášející - Mgr. Eva Dvořáková

- Věcná práva:

o koncepty podle českého práva a možné překladové ekvivalenty (např., držba, svépomoc, vyvlastnění, vydržení, nabytí vlastnického práva, přídatné spoluvlastnictví, právo stavby); rozdělení věcí (movité, hmotné, atd.);

o srovnání s koncepty common law (např. joint tenancy, estate, eminent domain); používání dublet v angličtině (např. right, title and interest; goods and chattels);

o slovesa: např. požívat, zcizit, zatížit;

- Duševní vlastnictví: základní terminologie, např. trademark, infringement, derivative work, fair use, passing off;

- Dědění: např. dědění ze zákona, pozůstalost, testamentary succession, executor, administrator, legacy.

- Praktické procvičení:

o smlouva o zřízení služebnosti;

o explaining a statutory provision to a client;

o závěť


Program – odpolední blok / 13:00 - 15:15 / přednášející - Sean Davidson

- Lawyer-Client roleplay: advise a client on a copyright dispute, and analyse a letter of advice

- Landlord-Tenant relations: review a contract and assess a problem

- Moot Court hypothetical: argue and decide a commercial property case

- Topic study: the limits of inheritance
15
Pokročilá znalost angličtiny

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osvojování si jazyka (0231)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Eva Dvořáková
Katedra jazyků
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Sean Davidson, J.D.
Mgr. Eva Dvořáková
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Listopad
12.11.2022
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Sobota
12.11.2022
Poplatky a financování
3000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Juridikum, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Bc. Hana Vařeková
varekova@prf.cuni.cz
221005504
01.07.2022
04.11.2022
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK