Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Kurz právnické angličtiny Contract Law for International Practice - oblast závazkového práva (8571)
Základní informace
Kurz právnické angličtiny Contract Law for International Practice - oblast závazkového práva
Kód varianty (CID): 8571
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum [22-J]
prezenční
angličtina
Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků v oblasti závazkového práva a umožnit jim tak její lepší využití v praxi. V dopolední části se seznámí s nejdůležitější terminologií v kontextu, získají představu o možných překladových ekvivalentech. V odpolední části použijí terminologii v ústní i písemné komunikaci.

Komu je kurz určen:
Kurz je určen zejména zájemcům s pokročilou znalostí angličtiny alespoň na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kteří si chtějí prohloubit schopnost odborné komunikace v angličtině v právní praxi.Kurz právnické angličtiny Contract Law for International Practice - oblast závazkového práva
Program – dopolední blok / 9:30 - 11:45 / přednášející - Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.

- The Formation of a Contract

(essential elements, formal elements, capacity to contract, defences to contract formation)

- The Contents of Contracts

(representations, conditions, warranties, express terms, implied terms, exclusion clauses)

- Discharge of Contracts

- Breach of Contracts – Remedies for Breach


Program – odpolední blok / 13:00 - 15:15 / přednášející - Sean Davidson

- Lawyer-Client roleplay: advise a client on a contractual dispute

- Negotiation roleplay: make a deal and draft the contract

- Moot Court hypothetical: argue and decide a case

- Analysis of commercial code legislation
15
Pokročilá znalost angličtiny

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osvojování si jazyka (0231)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Katedra jazyků
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Sean Davidson, J.D.
Mgr. Eva Dvořáková
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Listopad
05.11.2022
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Sobota
5.11.2022
Poplatky a financování
3000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Juridikum, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Bc. Hana Vařeková
varekova@prf.cuni.cz
221005504
01.07.2022
28.10.2022
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK