Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Simulované soudy - In vino veritas? (8569)
Základní informace
Simulované soudy - In vino veritas?
Kód varianty (CID): 8569
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum [22-J]
prezenční
čeština
Cílem simulovaných soudů je umožnit posluchačům U3V simulované soudní jednání a přiblížit jim tak praktickou soudní praxi. Výuka práva prostřednictvím simulovaných soudů má dlouholetou tradici na zahraničních univerzitách a stává se též oblíbenou součástí studia na právnických fakultách v České republice.
V rámci semináře se studenti seznámí se základními principy simulovaných soudů a osvojí si potřebné dovednosti. Program představuje praktický úvod do právní argumentace a základní orientace v práci s právními předpisy a v neposlední řadě poskytuje prostor pro rozvoj prezentačních dovedností.
Simulované soudy - In vino veritas?
Termíny konání
20.4.2023
27.4.2023

Program bude rozdělen na dvě části
1. Teoretická – přednáška z oblasti trestního práva a právních předpisů vztahujících se k případu
2. Praktická – účastníci si rozdělí role soudního jednání a aktivně se budou účastnit procesu

In vino veritas? - tematický obsah
Na pražském Opatově popíjelo několik bezdomovců alkohol. Dva z nich (partnerský pár) se ve značně podroušeném stavu pohádali a poté se i navzájem napadli. Později však jeden z nich, pan Novák, popřel, že by ho jeho družka paní Rabochová napadla.
Co se ve skutečnosti stalo? A lze odsoudit člověka, jehož vinu popírá i sám poškozený?

Účastníci napíší závěrečnou esej na dané téma.
50
žádné

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Právo (0421)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková
Katedra trestního práva
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Duben
Krátkodobé
12 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulka UK
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Bc. Hana Vařeková
varekova@prf.cuni.cz
221 005 504
31.03.2023
19.04.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK