Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Simulované soudy - Když rozvod, tak rozvod (8568)
Základní informace
Simulované soudy - Když rozvod, tak rozvod
Kód varianty (CID): 8568
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum [22-J]
prezenční
čeština
Cílem simulovaných soudů je umožnit posluchačům U3V simulované soudní jednání a přiblížit jim tak praktickou soudní praxi. Výuka práva prostřednictvím simulovaných soudů má dlouholetou tradici na zahraničních univerzitách a stává se též oblíbenou součástí studia na právnických fakultách v České republice.
V rámci semináře se studenti seznámí se základními principy simulovaných soudů a osvojí si potřebné dovednosti. Program představuje praktický úvod do právní argumentace a základní orientace v práci s právními předpisy a v neposlední řadě poskytuje prostor pro rozvoj prezentačních dovedností.
Simulované soudy - Když rozvod, tak rozvod
Termíny konání
26.04.2023
04.05.2023

Program bude rozdělen na dvě části
1. Teoretická – přednáška z oblasti občanského práva a právních předpisů vztahujících se k případu
2. Praktická – účastníci si rozdělí role soudního jednání a aktivně se budou účastnit procesu

Když rozvod, tak rozvod - tematický obsah
Po více než dvacetiletém manželství přišel manžel s požadavkem na ukončení vztahu – má totiž novou známost. Jeho manželka je ovšem velmi vážně nemocná a s rozvodem nesouhlasí.
Co má v takové situaci soud udělat?

Účastníci napíší závěrečnou esej na dané téma.
50
žádné

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Právo (0421)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková
Katedra trestního práva
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Duben
Krátkodobé
12 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulka UK
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Bc. Hana Vařeková
varekova@prf.cuni.cz
221 005 504
03.04.2023
25.04.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK