Simulované soudy - Střelba na zloděje (8566)
Základní informace
Simulované soudy - Střelba na zloděje
Kód varianty (CID): 8566
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Právnická fakulta
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum [22-J]
prezenční
čeština
Cílem simulovaných soudů je umožnit posluchačům U3V simulované soudní jednání a přiblížit jim tak praktickou soudní praxi. Výuka práva prostřednictvím simulovaných soudů má dlouholetou tradici na zahraničních univerzitách a stává se též oblíbenou součástí studia na právnických fakultách v České republice.
V rámci semináře se studenti seznámí se základními principy simulovaných soudů a osvojí si potřebné dovednosti. Program představuje praktický úvod do právní argumentace a základní orientace v práci s právními předpisy a v neposlední řadě poskytuje prostor pro rozvoj prezentačních dovedností.
Simulované soudy - Střelba na zloděje
Program bude rozdělen na dvě části
1. Teoretická – přednáška z oblasti trestního práva a právních předpisů vztahujících se k případu
2. Praktická – účastníci si rozdělí role soudního jednání a aktivně se budou účastnit procesu

Střelba na zloděje - tematický obsah
Martin Dvořák provozuje výkupnu druhotných surovin. Dříve však byl myslivec. Jednoho rána ho alarm probudil s tím, že se někdo vloupal do jeho výkupny. Rychle se oblékl, popadl svou brokovnici a vyrazil na místo. Uviděl tam stát auto se zloději, které před ním ujíždělo, tak na něj několikrát vystřelil. Jeho výstřely zasáhly řidiče i spolujezdkyni, které kvůli tomu ztratila zrak.
Měl by Martin být potrestán za zranění, která způsobil?

Účastníci napíší závěrečnou esej na dané téma.
50
žádné

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Právo (0421)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková
Katedra trestního práva
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Říjen
Krátkodobé
12 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
500 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulka UK
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Bc. Hana Vařeková
varekova@prf.cuni.cz
221 005 504
30.06.2022
29.10.2022