Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) (8353)
Základní informace
Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)
Kód varianty (CID): 8563
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum [22-J]
prezenční
čeština

Koncem roku 2021 měla být transponována směrnice EU o ochraně oznamovatelů porušení práva EU. Česká republika však transpoziční lhůtu nedodržela a nepřijala příslušné právní předpisy. To však neznamená, že by se evropská pravidla o ochraně oznamovatelů neuplatňovala. Počínaje dnem 17. lednem 2021 se v ČR přímo aplikuje směrnice EU č. 2019/1937 o ochraně oznamovatelů porušení práva EU. Kdy bude přijata česká transpoziční legislativa, je v tuto chvíli nejasné.
Přímá aplikace evropské směrnice, tj. povinnost postupovat podle v ní stanovených pravidel, je krizový nástroj a pro běžného adresáta neobvyklá situace. O to více, ale i s přihlédnutím k tomu, že v budoucnu přijatý zákona o ochraně oznamovatelů bude mít dozajista téměř bezprostřední účinnosti a nebude poskytovat prostor pro adaptaci vnitřních procesů a předpisů, je třeba problematice věnovat odpovídající pozornost. Důvodem jsou možné soukromoprávní a zejména veřejnoprávní důsledky (sankce za nedodržení povinností na úseku ochrany oznamovatelů, zvýšení rizika trestní odpovědnosti právnických osob).
Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)
Termín 26. 10. 2022
V čase
1 blok 9:30 - 11:00
2 blok 11:00 - 12:45
3 blok 13:30 - 15:00

Obsahová náplň kurzu:
- pojmové vymezení ochrany oznamovatelů a její účel
- podrobné seznámení s problematikou
- kdo by měl být chráněn (ochrana zaměstnanců, dodavatelů atd.)
- před čím by měl být oznamovatel chráněn (před skončením pracovního poměru, neprodloužením
- pracovního poměru, snížením odměny atd.)
- příslušná osoba – předpoklady výkonu funkce, podmínky pro její činnost a její úloha
- vyřizování oznámení - vnitřní a vnější oznamovací systém
- vnitřní předpisy a směrnice na ochranu oznamovatelů a jejich podoba - vzorové znění vnitřního předpisu
- možná rizika a odpovědnostní důsledky z neplnění povinností a neposkytnutí ochrany;
zodpovídání dotazů, diskuze
žádné

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Právo (0421)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Říjen
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
26.10.2022
Poplatky a financování
3000 Kč / program
Přihláška
Právnická fakulka UK
Bc. Hana Vařeková
varekova@prf.cuni.cz
221 005 504
30.06.2022
18.10.2022
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK