Angličtina. Immersing in Thought (8526)
Základní informace
Angličtina. Immersing in Thought
Kód varianty (CID): 8526
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Filozofická fakulta
Jazykové centrum - angličtina [21-JCA]
prezenční
angličtina
Cílem on-line kurzu je rozvíjet jazykovou kompetenci v anglickém jazyce prostřednictvím četby a interpretace vybraných stěžejních filozofických textů a následné diskuze a dále pak posílení kompetence porozumění určitým myšlenkovým proudům. Kurz je veden rodilým mluvčím a je vhodný jako příprava na výjezd do zahraničí.
Angličtina. Immersing in Thought
ne
Maturita

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osvojování si jazyka (0231)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Jazykové centrum - angličtina
Jazykové centrum - angličtina
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
1
20 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
2700 Kč / kurz
základní
Přihláška
Jazykove centrum FF UK, Celetná 20, Praha 1
Jazykové centrum - angličtina
Mgr. Šárka Kadlecová, Ph.D.
sarka.kadlecova@ff.cuni.cz
221619626
10.09.2022
Další informace
http://jc.ff.cuni.cz/kurzy/kurzy-czv/