Angličtina. Intenzivní kurz UNIcert II. Akademická angličtina pro humanitní a společenské vědy (8524)
Základní informace
Angličtina. Intenzivní kurz UNIcert II. Akademická angličtina pro humanitní a společenské vědy
Kód varianty (CID): 8524
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Filozofická fakulta
Jazykové centrum - angličtina [21-JCA]
prezenční
angličtina
příprava na zkoušku UNIcert II
Angličtina. Intenzivní kurz UNIcert II. Akademická angličtina pro humanitní a společenské vědy
ne
Maturita

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osvojování si jazyka (0231)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Jazykové centrum - angličtina
Jazykové centrum - angličtina
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
1
16 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
3000 Kč / kurz
základní
Přihláška
Jazykove centrum FF UK, Celetná 20, Praha 1
Jazykové centrum - angličtina
Mgr. Šárka Kadlecová, Ph.D.
sarka.kadlecova@ff.cuni.cz
221619626
16.06.2022
10.08.2022