Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Vyučování češtiny jako druhého jazyka (8517)
Základní informace
Vyučování češtiny jako druhého jazyka
Kód varianty (CID): 8517
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav českého jazyka a teorie komunikace [21-UCJTK]
prezenční
čeština
Kurz je určen všem učitelům, kteří se ve svých hodinách setkávají s žáky s odlišným mateřským jazykem.
MŠMT: 14411/2022-4-618, v rámci systému DVPP
MŠMT
5862/2022-5
Vyučování češtiny jako druhého jazyka
40 hodin výuky a 20 hodin praxe
SŠ s maturitou

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Pedagogika (0111)
střední s maturitou
Z prostředků vysoké školy/fakulty získaných v rámci operačních programů EU
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky 317/2005 Sb.
Garant a místo
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
17.10.2022
Krátkodobé
60 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
6990 Kč / program
Přihláška
FF UK Ústava českého jazyka a teorie komunikace, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
katerina.sormova@ff.cuni.cz
604316808
15.09.2022
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK