Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Studium výchovného poradenství (8513)
Základní informace
Studium výchovného poradenství
Kód varianty (CID): 8513
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra psychologie [21-KPS]
prezenční
čeština
1/ Vývoj poradenských systémů v závislosti na teoriích pedagogiky a psychologie
2/ Poradenské služby v podmínkách školy
3/ Právní rámec výkonu poradenské činnosti
4/ Osobnost výchovného poradce
5/ Školní třída, její vedení a diagnostika
6/ Komunikace s rodiči
7/ Základní dovednosti vedení poradenské komunikace
8/ Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
9/ Kariérové poradenství
10/ Základní diagnostické metody a intervenční techniky poradenské práce ve škole,
11/ Žák v kontextu služeb výchovného poradce
12/ Monitorování a evaluace a autoevaluace výchovného poradenství
MŠMT: 5862/2022-4-394, v rámci systému DVPP
MŠMT
5862/2022-5
Studium pro výchovné poradce
ano
vysokoškolské - magisterského typu

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Pedagogika (0111)
magisterské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
PhDr. Václav Mertin
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
30.09.2022
4
250 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
20500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
FF UK, Katedra psychologie, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38,
Katedra psychologie
Mgr. Kamila Urban, Ph.D.
kamila.urban@ff.cuni.cz
221619667
30.09.2022
Další informace
http://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/odborne-specializacni-a-kvalifikacni-kurzy/studium-pro-vychovne-poradce/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK