Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 140)
 
   Přihlásit přes CAS
Anglický jazyk (úroveň K1 - K7) (CZVEN)
Základní informace
Anglický jazyk (úroveň K1 - K7)
Kód varianty (CID): 8466
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [31-643]
prezenční
čeština
Přihlášení se do programu celoživotního vzdělávání - Anglický jazyk.
Anglický jazyk (úroveň K1 - K7)
ne
Student je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka!(Dostupné ze stránky zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk/plne-zneni-pravidel)
Přihlášením se do programu celoživotního vzdělávání - anglický jazyk vyjadřuje zájemce o účast souhlas s těmito pravidly.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osvojování si jazyka (0231)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Irena Antonová
Centrum dalšího vzdělávání
Ústav jazykové a odborné přípravy
areál Albertov
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
1
1 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
6000 Kč / rok
Student se na nákladech jednotlivých kurzů spolupodílí částkou stanovenou pro aktuální akademický rok. Cena kurzů se odvíjí od studentovy pokročilosti v jazyce a stupně studia od 1200 Kč - 6000 Kč.
osvobozeno
Přihláška
IS Studium (SIS) UK
Centrum dalšího vzdělávání
Mgr. Irena Antonová
Bc. Gabriela Lojková
Gabriela.lojkova@natur.cuni.cz
221951067
10.06.2022
25.09.2022
podávání přihlášek je možné od 13.9.2022
Student podává přihlášku v SIS pouze do programu CŽV "Anglický jazyk (úroveň K1 - K7)" [CZVEN]. Následně, dle dosažené úrovně v rozřazovacím testu, mu budou v externí aplikaci fakulty nabídnuty paralelky (rozvrh) příslušných kurzů. Možnost podat přihlášku v SIS je podmíněno probíhajícím studiem v prezenční formě na Přírodovědecké fakultě UK a dosažením úrovně v rozžazovacím testu (podání přihlášky v SIS je přístupné pouze po přihlášení do SIS loginem a heslem CAS).
Další informace
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK