Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 140)
 
   Přihlásit přes CAS
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia - Balkánská a středoevropská studia (Nmgr. dist.) (6465)
Základní informace
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia - Balkánská a středoevropská studia (Nmgr. dist.)
Kód varianty (CID): 8428
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut mezinárodních studií [23-IMS]
distanční
čeština
Účastník tohoto programu CŽV může navštěvovat libovolný počet předmětů, které jsou součástí studijního plánu navazujícího magisterského studijního programu Balkánská, euroasijská a středoevropská studia, specializace Balkánská a středoevropská studia v distanční formě, a v případě volné kapacity i jiné předměty vyučované na FSV UK.
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia - Balkánská a středoevropská studia (Nmgr. dist.)
Program je jednosemestrální.
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia specializace Balkánská a středoevropská studia v navazujícím magisterském studijním programu Balkánská, euroasijská a středoevropská studia pro akademický rok 2022/23, ale nebyli přijati. Uchazeči jsou přijímání dle kapacitních možností fakulty na základě včas podané přihlášky včetně povinných příloh (kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, strukturovaný životopis).

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Politické vědy a občanská výchova (0312)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Institut mezinárodních studií
Institut mezinárodních studií
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
1
100 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
18000 Kč / program
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
01.07.2022
15.08.2022
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK