Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Mediální studia NMgr. dist. (5621)
Základní informace
Mediální studia NMgr. dist.
Kód varianty (CID): 8424
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Katedra mediálních studií [23-KMS]
distanční
čeština
Účastníci tohoto programu CŽV mohou navštěvovat libovolný počet předmětů, které jsou součástí studijního plánu navazujícího magisterského programu Mediální studia v distanční formě, a v případě volné kapacity i další předměty.
Mediální studia NMgr. dist.
Kurz je jednosemestrální.
Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh (kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a strukturovaný životopis) nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. Uchazeči jsou přijímání podle kapacitních možností fakulty.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Žurnalistika a zpravodajství (0321)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Katedra mediálních studií
Katedra mediálních studií
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
1
100 (v hodinách celkem)
6/M
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
01.07.2022
15.08.2022
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK