Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 133)
 
   Přihlásit přes CAS
Francouzština A2 B1 (8421)
Základní informace
Francouzština A2 B1
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Jazykové centrum - francouzština [21-JCF]
prezenční
francouzština
Kurz je vhodný pro mírně pokročilé začátečníky na úrovni A1. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev a porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. V kurzu se pracuje s lekcemi 9-16 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International). Podmínkou účasti je úspěšné absolvování kurzu A1 nebo vstupní test.
Francouzština A2 B1
ne
Maturita

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osvojování si jazyka (0231)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Jazykové centrum - francouzština
Jazykové centrum - francouzština
Termín a délka
2021/2022
letní semestr
1
24 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1800 Kč / program
základní
Přihláška
Jazykove centrum FF UK, Celetná 20, Praha 1
Jazykové centrum - francouzština
Mgr. Kristýna Švorcová
kristyna.svorcova@ff.cuni.cz
221619626
10.01.2022
Další informace
http://jc.ff.cuni.cz/kurzy/kurzy-czv/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK