Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Komunikační studia - Mediální studia Bc. prez. (5611)
Základní informace
Komunikační studia - Mediální studia Bc. prez.
Kód varianty (CID): 8412
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Katedra mediálních studií [23-KMS]
prezenční
čeština
Účastníci tohoto programu CŽV mohou navštěvovat libovolný počet předmětů, které jsou součástí studijního plánu bakalářského programu Komunikační studia - specializace Mediální studia v prezenční formě, a v případě volné kapacity i další předměty vyučované na FSV UK.
Komunikační studia - Mediální studia Bc. prez.
Kurz je jednosemestrální.
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali obě kola přijímacího řízení do řádného studia bakalářského programu Komunikační studia, specializace Mediální studia, pro akademický rok 2022/23, ale nebyli přijati. Uchazeči jsou do programu CŽV přijímáni dle kapacity a výše získaných bodů. Povinnou přílohou k přihlášce je kopie maturitního vysvědčení a strukturovaný životopis.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Žurnalistika a zpravodajství (0321)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Katedra mediálních studií
Katedra mediálních studií
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
1
100 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
01.07.2022
15.08.2022
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK