Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz 2022 - Přijímací zkoušky nanečisto (8384)
Základní informace
Přípravný kurz 2022 - Přijímací zkoušky nanečisto
Kód varianty (CID): 8384
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát [15-800]
distanční
čeština
Přijímací zkoušky nanečisto - test (80 otázek - fyzika, chemie, biologie a somatologie)
Přípravný kurz - Přijímací zkoušky nanečisto
2 hodiny
Není stanoveno

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Garant a místo
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
Děkanát
Děkanát
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Termín a délka
2022/2023
Květen
20.05.2023
Krátkodobé
2 (v hodinách celkem)
20.05.2023
Poplatky a financování
800 Kč / kurz
Účet: 198592792/0300
Variabilní symbol: vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol: 83083
IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové

Elektronickou přihlášku netisknout a neposílat.
Přihlášky, ke kterým do 5.5.2023 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny.
základní
Přihláška
-
Děkanát
Ing. Eva Faistová
FaistovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 220
10.06.2022
30.04.2023
Další informace
www.lfhk.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK