Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 153)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz 2022 - Biologie e-learning + PREZENČNÍ SEMINÁŘE (8382)
Základní informace
Přípravný kurz 2022 - Biologie e-learning + PREZENČNÍ SEMINÁŘE
Kód varianty (CID): 8382
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát [15-800]
kombinovaný
čeština
Soubor 8 e-learningových lekcí je zaměřen na ty kapitoly z obecné biologie, které jsou zvláště důležité při přípravě na studium medicíny – na buněčnou biologii a genetiku. Jednotlivé lekce studenty postupně seznámí se strukturou a funkcí buněk, s principy genové exprese a se základy dědičnosti. Studenti si tak rozšíří a prohloubí znalosti těchto témat získané na středních školách. V průběhu studia je možné komunikovat s vyučujícími prostřednictvím chatu. Součástí lekcí jsou i testové otázky, které slouží k procvičení a upevnění získaných poznatků a jako zpětná vazba k pochopení studované látky. Témata prezenčních seminářů z biologie navazují na e-learningové lekce v jednotlivých blocích. Vyučující se v rámci konzultace zaměří na oblasti, které dle zkušeností nejčastěji činí studentům potíže. Některá vybraná témata v genetice obsahují i výpočty, v tomto případě budou probrány v rámci konzultace modelové příklady. Konzultace je také příležitostí pro zodpovězení individuálních dotazů, zveme proto studenty k aktivní diskusi k probraným tématům. Závěrečná konzultace bude zvlášť zaměřena na zvládnutí přijímacího řízení z biologie.
Přípravný kurz z biologie pomůže studentům prohloubit a rozšířit jejich znalosti biologie získané na středních školách a připravit se tak co nejlépe na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu. Znalosti získané v kurzu budou dále případným budoucím posluchačům naší fakulty sloužit jako výborný základ pro zvládnutí teoretické části studia.
Přípravný kurz 2022 - Biologie e-learning + PREZENČNÍ SEMINÁŘE
Témata e-learningových lekcí - 8 hodin
1. Buňky prokaryontní a eukaryontní, struktura buňky (1h)
2. Struktura nukleových kyselin, replikace DNA, tvorba proteinů (1h)
3. Buněčný cyklus a buněčné dělení (1h)
4. Lidské chromozomy (1h)
5. Mendelovy a Morganovy zákony, genová vazba (1h)
6. Mendelovská dědičnost, rodokmeny (1h)
7. Genetika populací (1h)
8. Onemocnění způsobená viry, bakteriemi a parazity (1h)

Témata prezenčních seminářů - 4 hodiny
1. Struktura a funkce buňky. Replikace DNA, tvorba proteinů. (22.10.2022)
2. Buněčný cyklus a buněčné dělení. Lidské chromozomy. (7.1.2023)
3. Mendelovy a Morganovy zákony. Základní genetické pojmy. Rodokmeny. (25.2.2023)
4. Závěrečná konzultace. Informace a tipy k přijímacímu řízení. (15.4.2023)
200
Není stanoveno

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Garant a místo
doc. RNDr. Věra Králová, Ph.D.
Ústav lékařské biologie a genetiky
Děkanát
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
20.09.2022
2
12 (v hodinách celkem)
8/M
20.09.2022
20.05.2023
Poplatky a financování
1400 Kč / kurz
Účet: 198592792/0300
Variabilní symbol: vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol: 83083
IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové

Elektronickou přihlášku netisknout a neposílat.
Přihlášky, ke kterým do 15.9.2022 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny.
základní
Přihláška
-
Děkanát
Ing. Eva Faistová
FaistovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 220
10.06.2022
12.09.2022
Další informace
www.lfhk.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK