Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz 2022 - Chemie e-learning + PREZENČNÍ SEMINÁŘE (8379)
Základní informace
Přípravný kurz 2022 - Chemie e-learning + PREZENČNÍ SEMINÁŘE
Kód varianty (CID): 8379
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát [15-800]
kombinovaný
čeština
Přípravný kurz z chemie se skládá z 24 výukových hodin e-learningových kurzů, doplněných čtyřmi dvouhodinovými prezenčními konzultacemi (8 výukových hodin). E-kurzy sestávají z videopřednášek doplněných dalšími výukovými materiály a z interaktivního procvičování formou elektronických samotestů a pracovních listů. Dále jsou k dispozici domácí úlohy, jejichž řešení bude rozebíráno v prezenčních konzultacích. V prezenčních konzultacích budou na základě zpětné vazby z e-kurzů odpovězeny dotazy a procvičeny oblasti, které se během e-testování a anket budou jevit studentům jako problematické. Dále zde budou řešeny složitější úlohy a procvičovány znalosti vyžadované pro přijímací zkoušku.
Přípravný kurz z chemie pomůže studentům prohloubit a rozšířit jejich znalosti chemie získané na středních školách a připravit se tak co nejlépe na přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Znalosti získané v kurzu budou dále případným budoucím posluchačům naší fakulty sloužit jako výborný základ pro zvládnutí biochemie ve druhém ročníku studia.
Přípravný kurz 2022 - Chemie e-learning + PREZENČNÍ SEMINÁŘE
Témata e-learningových lekcí - 24 hodin
1. Periodický systém (2h)
2. Chemické reakce, vazby, energetika, kinetika, rovnovážné stavy, katalyzátory (4h)
3. Oxidace a redukce (2h)
4. Elektrolyty a disociace; kyseliny a zásady (2h)
5. Koncentrace, základní výpočty (2h)
6. Organická chemie I: Struktura, klasifikace, izomerie, názvosloví organických látek. Typy reakcí. (3h)
7. Organická chemie II: Organické sloučeniny. (5h)
8. Biochemie: Sacharidy. Bílkoviny. Lipidy. Celkový přehled metabolismu. (4h)

Témata prezenčních seminářů - 8 hodin
1. Obecná a fyzikální chemie (22.10.2022)
2. Roztoky, výpočty (7.1.2023)
3. Organická chemie (25.2.2023)
4. Biochemie, celkové shrnutí, informace o přijímacím řízení (15.4.2023)
200
nejsou stanoveny

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Garant a místo
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
Ústav lékařské biochemie
Děkanát
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
20.09.2022
2
32 (v hodinách celkem)
8/M
20.09.2022
20.05.2023
Poplatky a financování
3600 Kč / kurz
Účet: 198592792/0300
Variabilní symbol: vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol: 83083
IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové

Elektronickou přihlášku netisknout a neposílat.
Přihlášky, ke kterým do 15.9.2022 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny.
základní
Přihláška
-
Děkanát
Ing. Eva Faistová
FaistovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 220
10.06.2022
12.09.2022
Další informace
www.lfhk.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK