Seznamovací kurz v Dobronicích (ADOBR)
Základní informace
Seznamovací kurz v Dobronicích
Kód varianty (CID): 8349
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Ústav tělesné výchovy 1. LF UK [11-00210]
prezenční
čeština
seznamovací kurz pro budoucí první ročníky
Seznamovací kurz v Dobronicích
4 turnusy (28.8. - 5.9.2022) – rozdělení do turnusů na základě studijních skupin (kruhů)
Přijetí a zapsání ke studiu v akademickém roce 2022/2023 do bakalářských a magisterských studijních programů.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PaedDr. Josef Marcoň
Ústav tělesné výchovy 1. LF UK
Ústav tělesné výchovy 1. LF UK
Dobronice
Termín a délka
2021/2022
letní semestr, Srpen
Krátkodobé
30 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
2350 Kč / kurz
základní
Přihláška
přihláška se podává elektronicky
Markéta Demireva
Martina Veselá
dobronice@lf1.cuni.cz
224964200
16.06.2022
29.07.2022
Další informace
https://www.lf1.cuni.cz/dobronice