VI. hradecký internistický kemp pro studenty medicíny (7248)
Základní informace
VI. hradecký internistický kemp pro studenty medicíny
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Katedra interních oborů [15-400]
prezenční
čeština
Kurz je určen pro 20 studentů medicíny se zájmem o obory vnitřního lékařství.

Bližší informace naleznete na:
https://www.lfhk.cuni.cz/Aktuality/Fakulta/Prihlasovani-na-internisticky-kemp-2022-spusteno/
V. hradecký internistický kemp pro studenty medicíny
31. 8. – 2. 9. 2022
20
Přihlášku vyplňte přes formulář https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hfSNfu6xUCfRCswDmUNPK3S-9uQ7dlMtpiJDagLlF1UMExaRE1OTTFEUlNHMkJHMjcxVUs1Q0ZTRS4u
Dobrý studijní prospěch není podmínkou.

Vedoucími kurzu jsou doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D. a doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.

Uzávěrka přihlášek je 3. 6. 2022, pro více informací kontaktujte paní Alenu Fajtovou na e-mailu: alena.fajtova@fnhk.cz.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Garant a místo
doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.
doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
Katedra interních oborů
Katedra interních oborů
Termín a délka
2021/2022
letní semestr, Srpen
31.08.2022
Krátkodobé
24 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
200 Kč / program
zahrnuje ubytování, stravování a příspěvek na dopravu
Přihláška
Katedra interních oborů
doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.
alena.fajtova@fnhk.cz
495 833 249
13.04.2022
03.06.2022