Bible a umělecké dílo* (7183)
Základní informace
Bible a umělecké dílo*
Kód varianty (CID): 8293
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění [26-UDKU]
prezenční
čeština
Kurz je věnovaný jednotlivým biblickým příběhům, osobám, motivům a jejich ikonografickému ztvárnění v průběhu vývoje dějin výtvarného umění. Účastníci budou moci během přednášek konfrontovat jednotlivá umělecká díla s biblickými texty a jejich komentáři a díky výkladu a společné diskusi nahlédnut slavná díla v nové hlubší perspektivě.
Bible a umělecké dílo*
Bude upřesněno
Podání přihlášky, složení maturitní zkoušky a zaplacení poplatku.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Náboženství a teologie (0221)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
--
Garant a místo
PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Říjen
1
22 (v hodinách celkem)
17:15 - 18:45
Úterý
Poplatky a financování
1500 Kč / semestr
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací. V případě, že se kontaktní výuka kvůli karanténním opatřením nebude moci uskutečnit, budou všechny naše kurzy realizované distanční formou.
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Václav Hroznata Sojka
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
10.05.2022
21.09.2022