Bakalář PLUS (BCPLUS)
Základní informace
Bakalář PLUS
Kód varianty (CID): 8286
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [31-643]
prezenční
čeština
Nadstavbový program nabízí studentům bakalářských oborů atraktivní způsob rozšíření odborného curricula zcela mimo stávající studijní plány
Bakalář PLUS
ne
Student bakalářského oboru na PřF UK.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
úspěšné absolvování pěti studijních povinností z tohoto programu
Garant a místo
Bc. Gabriela Lojková
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
01.10.2022
6
576 (v hodinách celkem)
72/M
Poplatky a financování
0 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
přihlášku je možné podat pouze elektronicky přes SIS
Centrum dalšího vzdělávání
Bc. Gabriela Lojková
gabriela.lojkova@natur.cuni.cz
221951067
01.07.2022
20.09.2022
od 1.7. do 20.9.2022
bez přijímací zkoušky
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/bakalar-plus a http://www.bakalarplus.cz/