Využijte plně svých možností občanské participace (8268)
Základní informace
Využijte plně svých možností občanské participace
Kód varianty (CID): 8268
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky [23-IKSZ]
prezenční
čeština
Aktivity na sociálních sítích. Kampaně za pomoci tradičních médií. Vyjít do ulic. Dobrovolnictví. On-line petice. Nástrojů občanské participace mají dnes občané k dispozici víc než kdy dřív. A také existuje více pastí, kterým naletět. Jak se jim vyhnout a zároveň svých možností plně využít? Interaktivně laděný kurz pro ty, které zajímá, jak mohou zesílit svůj hlas. Či jak a proč to dělají ostatní.
Mgr. Lucie Römer je novinářkou na volné noze a dokončuje doktorát na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK na téma mediální výchovy k občanské participaci.

Zakončení: Posluchači sami či ve skupině vypracují plán komunikace vybraného tématu veřejnosti, který ostatním představí a budou ho společně reflektovat. (Pokud to posluchači preferují, mohou plán odevzdat pouze písemně lektorce).
Využijte plně svých možností občanské participace
pátek 12:30 - 13:50
důchodový věk (60+)

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Politické vědy a občanská výchova (0312)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
Mgr. Lucie Römer, Ph.D.
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Termín a délka
2022/2023
letní semestr
1
14 (v hodinách celkem)
7x 2 vyučovací hodiny/semestr
Poplatky a financování
500 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
15.11.2022
18.01.2023