Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávací exkurze U3V - letní semestr (2904)
Základní informace
Vzdělávací exkurze U3V - letní semestr
Kód varianty (CID): 8258
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Husitská teologická fakulta
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin [28-04]
prezenční
čeština
Jedná se o vzdělávací exkurzi, zpravidla dvoudenní,organizovanou každý semestr pro seniory zapsané v programu U3V na HTF UK.
Poznámka: Program exkurze a její přesná cena, zahrnující částečné náklady na ni, je uveřejněn vždy na počátku každého semestru na webových stránkách.

Dialog generací
Podrobnosti a termíny budou uveřejněny na webových stránkách

- zapsání v programu U3V na HTF UK

Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, mohou podat přihlášku do ak. roku 2022/2023 osobně na studijní oddělení fakulty nebo na emailu studijni@htf.cuni.cz do konce června 2022. Senioři budou na základě přihlášek pozváni na zápis, kde obdrží podrobnější informace a kde doloží potvrzení o zaplacení 690,- Kč zápisného.

Platební podmínky:
Č. účtu: 66661389/0800
Variabilní symbol: 1999
Zpráva pro příjemce: Příjmení Jméno (v tomto pořadí)

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osobní dovednosti a rozvoj (0031)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
--
Při absolvování nejméně 4 předmětů (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu) z nabízených přednášek U3V, má posluchač nárok na Osvědčení o absolvování U3V na HTF UK se slavnostním ceremoniálem v Karolinu Univerzity Karlovy.
Garant a místo
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
Termín a délka
2022/2023
letní semestr
Krátkodobé
36 (v hodinách celkem)
individuálně dle konkrétní exkurze
Poplatky a financování
1590 Kč / kurz
Cena je přibližná při dvoudenní exkurzi s noclehem. Aktuální cena viz web – závisí na destinaci a délce exkurze.
Platbu nutno provést v HOTOVOSTI na hospodářském oddělení.
Provedením platby je účastník přihlášen.
Přihláška
HTF UK, studijní oddělení, Pacovská 350/4, Praha 4, 140 21
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
studijni@htf.cuni.cz
222 539 203
01.04.2022
28.02.2023
Změna vyhrazena - viz webové stránky fakulty.
Další informace
http://www.htf.cuni.cz/HTF-94.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK