Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Vesmír na internetu IV - Otázky života ve vesmíru (8190)
Základní informace
Vesmír na internetu IV - Otázky života ve vesmíru
Kód varianty (CID): 8190
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Astronomický ústav UK [32-AUUK]
prezenční
čeština
Hledání odpovědí na otázky života ve vesmíru zasahuje do více vědních oborů, např. astronomie, planetologie, geologie, paleontologie, chemie a astrobiologie. Obsah se dotkne témat, jako jsou organické molekuly v mezihvězdném prostoru a v kometách, geologický vývoj Země a života na Zemi, možnosti života na dalších tělesech sluneční soustavy a na exoplanetách. Dvousemestrální kurz týdenních přednášek uzavře přehled možných řešení Fermiho paradoxu.


Program kurzu

Historický vývoj představ o mimozemském životě.

Organické molekuly v mezihvězdném prostoru a na tělesech sluneční soustavy; objevy, rádiová a infračervená pozorování, chemické reakce.

Komety, ledové měsíce planet.

Geologická historie Země, změny klimatu. Vývoj života na Zemi.

Kosmické sondy zaměřené na hledání projevů života na Marsu.

Exoplanety. Planetární soustavy na nástropní fresce v Novém matematickém sálu pražského Klementina. Dvojhvězdy a planetární oběžnice hvězd. Třicet let od objevu první exoplanety. Metody hledání exoplanet. Klasifikace a označování exoplanet. Mise Kepler a hledání exoplanet podobných Zemi.

Fermiho paradox chybějících mimozemských civilizací a návrhy na vysvětlení paradoxu.


Vesmír na internetu IV - Otázky života ve vesmíru
TERMÍN PRVNÍHO SETKÁNÍ BUDE UPŘESNĚN !!!

Kurz se bude konat každou středu od 14.00 v budově MFF UK, V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8


Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli důchodového věku, popř. osobám starším 55 let. Výjimku tvoří osoby v plném invalidním důchodu ti; se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Fyzika (0533)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Nejedná se o kvalifikační kurz
Garant a místo
doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Astronomický ústav UK
Astronomický ústav UK
MFF UK, V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Říjen
2
56 (v hodinách celkem)
1x týdně vždy ve středu od 14 hodin
Středa - Středa
Poplatky a financování
500 Kč / kurz
členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 200,– Kč
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Studijní oddělení
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
951551259
01.04.2022
31.08.2022
datum pro podání přihlášky je závazné
1.4.2022-31.8.2022
Termín pro podání přihlášek je od 1.4. 2022 do 31.8. 2022, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit MAILEM, OSOBNĚ NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ - POUZE V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH A NEBO DOKLADY ZASLAT POŠTOU !! mail: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2022/2023 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.
Příjem přihlášek za studijní oddělení - paní Lucie Šimůnková, s ostatními dotazy, které se týkají odborné části a organizace výuky se obracejte na garanty jednotlivých kurzů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK