Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 140)
 
   Přihlásit přes CAS
Cornwall: dějiny "neviditelného" keltského území v Anglii (8180)
Základní informace
Cornwall: dějiny "neviditelného" keltského území v Anglii
Kód varianty (CID): 8180
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Katedra politologie [23-KP]
prezenční
čeština
Proměna Spojeného království na přelomu 20. a 21. století otevřela prostor k diskusi o možném oddělení tzv. keltské periferie, tedy Skotska, Severního Irska a Walesu, málokdy se ale hovoří o Cornwallu, jehož obyvatelé se hlásí rovněž ke keltskému dědictví. Dnešní administrativní začlenění Cornwallu do hrabství Devon částečně tuto historickou skutečnost zakrývá. Na druhé straně je ale i zde zřejmé, že část místních cornwallských aktivistů usiluje již delší dobu o prosazení práva na ustavení vlastního regionálního parlamentu a o dosažení alespoň částečné autonomie regionu. Kurz chce zájemcům o keltskou minulost této části Velké Británie představit dějiny daného území a jeho obyvatel, nedílnou součástí přednášek však bude i současnost Cornwallu a jeho politický vývoj. Část přednášek bude věnována rovněž příběhům o králi Artušovi, jehož životní příběh je spojen s hradem Tintagel, a artušovské legendě, která si dodnes uchovala svou přitažlivost.

Zakončení: Kurz je náročný s ohledem na obsahovou stránku, a proto je úspěšné ukončení kurzu vázáno na pravidelnou účast na přednáškách (tj. 75 %).
Cornwall: dějiny "neviditelného" keltského území v Anglii
pátek 9:30 - 10:50
důchodový věk (60+)

Podrobnosti v rozvrhu
Den:17.02.2023
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H014
  
Den:03.03.2023
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H014
  
Den:17.03.2023
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H014
  
Den:31.03.2023
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H014
  
Den:21.04.2023
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H014
  
Den:05.05.2023
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H014
  
Den:19.05.2023
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H014
Statistika pro MŠMT
Historie a archeologie (0222)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Katedra politologie
Katedra politologie
Termín a délka
2022/2023
letní semestr
1
14 (v hodinách celkem)
7x 2 vyučovací hodiny/semestr
Poplatky a financování
500 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
15.11.2022
31.01.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK