Akční bojovky o historii Prahy pro prarodiče s vnoučaty (7103)
Základní informace
Akční bojovky o historii Prahy pro prarodiče s vnoučaty
Kód varianty (CID): 8178
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Institut mezinárodních studií [23-IMS]
prezenční
čeština
Kurz nabídne sedm procházek Prahou pro prarodiče s vnoučaty (5-10 let). Procházky jsou připraveny interaktivní formou „bojovky“ s úkoly přiměřenými věku dětí. Obě generace se dozvědí zajímavosti z historie Prahy (např. Karlův most, Golem, Vyšehrad), aktivně spolu stráví čas a budou na čerstvém vzduchu.
Kapacita kurzu je deset dospělých a deset dětí. Přihlášku prosím podejte na jméno dospělého účastníka, ohledně přihlášení vnoučete se s vámi následně domluví referentka U3V. Kurzovné hradí pouze dospělý, dítě se účastní zdarma.
Bára Procházková je šéfredaktorka magazínu o vzdělávání EDUzín. Pracovala jako vedoucí vydání ČT24.cz, jako redaktorka týdeníku Respekt a jako šéfredaktorka časopisu Bel Mondo.

Zakončení: diskuse

Akční bojovky o historii Prahy pro prarodiče s vnoučaty
středa 16:00-17:20
důchodový věk (60+), u dětí věk 5 - 10 let

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Historie a archeologie (0222)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
Dipl.-Pol. Barbora Procházková
Institut mezinárodních studií
Institut mezinárodních studií
Termín a délka
2022/2023
letní semestr
1
14 (v hodinách celkem)
7x 2 vyučovací hodiny/semestr
Poplatky a financování
500 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
15.11.2022
28.02.2023