Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Média zblízka I (4587)
Základní informace
Média zblízka I
Kód varianty (CID): 8169
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky [23-IKSZ]
prezenční
čeština
Kurz nabízí účastníkům hlubší poznání mediální problematiky, vhled do dějin médií i jejich současného fungování prostřednictvím exkurzí do mediálních institucí (ČT, ČRo, ČTK, redakce novin, vydavatelství, tiskárny), návštěv muzeí (Poštovní muzeum, Národní technické muzeum, Národní muzeum), příležitostných akcí, diskusí či besed o mediálních otázkách se zajímavými osobnostmi, odborníky a pracovníky médií. Přesná náplň kurzu je vždy stanovena na základě zájmu účastníků po prvním setkání.

Zakončení: závěrečná debata u kulatého stolu
Média zblízka I
pátek 12:30 - 13:50
důchodový věk (60+)

Podrobnosti v rozvrhu
Den:07.10.2022
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H108
  
Den:21.10.2022
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H108
  
Den:04.11.2022
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H108
  
Den:11.11.2022
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H108
  
Den:25.11.2022
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H108
  
Den:09.12.2022
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H108
  
Den:06.01.2023
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H108
Statistika pro MŠMT
Žurnalistika a zpravodajství (0321)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
PhDr. Radim Wolák
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
1
14 (v hodinách celkem)
7x 2 vyučovací hodiny/semestr
Poplatky a financování
500 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
23.04.2022
09.09.2022
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK