Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Význam prevence v medicíně (4535)
Základní informace
Význam prevence v medicíně
Kód varianty (CID): 8162
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Děkanát [13-900]
prezenční
čeština
Přednášky s lékařskou tématikou.
Univerzita třetího věku
4 semestry (100 hodin celkem)
2 hod/týden
středa (1. ročník), úterý (2. ročník) vždy 14.00–15.30

Obsah kurzu: Témata přednášek jsou velmi různorodá a často jsou zaměřena na problémy spojené s vyšším věkem – např. Srdce a krevní oběh, Vysoký krevní tlak a jeho následky, Osteoporóza, Zdraví a tělesná aktivita, Současný stav transplantací orgánů, Kožní změny ve vyšším věku atd.
90
Maturita, důchodový věk.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína (0912)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0 (Ohodnocená písemná práce.)
Garant a místo
prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.
Dermatovenerologická klinika
Dětská psychiatrická klinika
Gynekologicko-porodnická klinika
Chirurgická klinika
Interní klinika
Kardiologická klinika
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie
Klinika dětské hematologie a onkologie
Klinika infekčních nemocí
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
Klinika ušní, nosní a krční
Klinika zobrazovacích metod
Neurologická klinika
Oční klinika dětí a dospělých
Onkologická klinika
Pneumologická klinika
Stomatologická klinika dětí a dospělých
Ústav biofyziky
Ústav biologie a lékařské genetiky
Ústav epidemiologie
Ústav farmakologie
Ústav imunologie
Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie
Ústav lékařské mikrobiologie
Ústav soudního lékařství
Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lék.
Děkanát
posluchárny 2. LF, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Říjen
4
100 (v hodinách celkem)
2 hod/týden
Poplatky a financování
500 Kč / rok
Přihláška
2 . LF, děkanát, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Děkanát
Jitka Štulíková
jitka.stulikova@lfmotol.cuni.cz
224435827
23.04.2022
31.07.2022
Přihláška od 23. 4. 2022 do naplnění kapacity
23.4.2022-31.7.2022
Další informace
http://www.lf2.cuni.cz/studium/univerzita-3-veku-na-2-lekarske-fakulte-uk
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK