Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Mineralogie (1516)
Základní informace
Mineralogie
Kód varianty (CID): 8137
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [31-643]
prezenční
čeština
Planeta Země jako úžasný stroj: Vznik sluneční soustavy a Země. Co nám říkají meteority? Hlavní geologické procesy v zemském nitru a na zemském povrchu. Úvod do obecné mineralogie: Čím se zabývá mineralogie? Co je minerál? Co je krystal a amorfní látka? Jak krystaly vznikají a rostou? Tvar a vnitřní uspořádání krystalů, jejich chemické složení a fyzikální vlastnosti. Krátce o metodách studia minerálů. Úvodní mineralogická literatura. Povídání o nejrozšířenějších a technicky důležitých minerálech, jejich vlastnostech, výskytu v přírodě a použití (rudní a nerudní suroviny), s ukázkami minerálů.
Přihlášku je možné doručit osobně kontaktní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo vyplnit elektronickou přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky
Mineralogie
ano
25
maturita, důchodový věk

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Vědy o Zemi (0532)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
Albertov 6, Praha 2
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
2
32 (v hodinách celkem)
říjen 2022 - květen 2023
Středa
Poplatky a financování
500 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
Albertov 6, 128 00 Praha 2
Centrum dalšího vzdělávání
Bc. Gabriela Lojková
gabriela.lojkova@natur.cuni.cz
221951067
01.06.2022
10.09.2022
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK