Medikemp (5579)
Základní informace
Medikemp
Kód varianty (CID): 8075
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát [15-800]
prezenční
čeština
Určeno pro studenty gymnázií a zdravotnických lyceí se zájmem o studium medicíny. Program zahrnuje návštěvu špičkových teoretických a praktických pracovišť jedné z nejlepších lékařských fakult ve střední Evropě, během které si budou zájemci moci reálně ověřit, že jejich zájem o medicínu je skutečný.
Medikemp
v termínu od 25. 8. - 28. 8. 2022
40
1) student 2. nebo 3. ročníku všech typů gymnázií nebo zdravotnických lyceí ve školním roce 2021/2022
2) věk nejméně 18 let (dosažení věku nejpozději do 24. 8. 2022)
3) prospěch za 1. pololetí školního roku 2021/2022
4) motivační krátké video

Hodnocení:
1) prospěch za 1. pololetí školního roku 2021/2022 (0 - 10 bodů)
2) motivační krátké video (0 - 10 bodů)

Umístění podle výsledného počtu získaných bodů na 1. až 40. místě.
Uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení jako přijatí na posledním místě, bude přijetí do kurzu potvrzeno (zájemci obdrží vyrozumění e-mailem).
https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Seminare-a-kurzy/Podzimni-kemp-Medikemp-2022/Medikemp-Zakladni-informace/

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0 (Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.)
Garant a místo
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
Děkanát
Děkanát
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Termín a délka
2021/2022
letní semestr, Srpen
25.08.2022
Krátkodobé
24 (v hodinách celkem)
Čtvrtek - Neděle
25.8.2022
26.8.2022
27.8.2022
28.8.2022
Poplatky a financování
600 Kč / kurz
Cenu kurzu 600,-Kč budou platit až PŘIJATÍ UCHAZEČI převodem na účet na základě zaslaných informací.
základní
Přihláška
Lékařská fakulta v Hradci Králové Studijní oddělení Šimkova 870 Hradec Králové 500 03
Děkanát
Bc. Jana Petrová
petrovajan@lfhk.cuni.cz
495 816 486
22.03.2022
30.04.2022
Zájemci budou informování o ne/přijetí po vyhodnocení přijímací komise na e-mailovou adresu.
Další informace
www.lfhk.cuni.cz