Elements of AI - Úvod do umělé inteligence (7271)
Základní informace
Elements of AI - Úvod do umělé inteligence
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií [71-CPPT]
distanční
čeština

Online course Elements of AI - Úvod do umělé inteligence
https://www.elementsofai.cz/
Elements of AI - Úvod do umělé inteligence
2021/22 LS
-

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující společenské vědy, žurnalistiku a informační vědy (0388)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
2
Garant a místo
Mgr. et Mgr. Hana Kosová
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Termín a délka
2021/2022
letní semestr
Krátkodobé
30 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
The Centre for Knowledge and Technology Transfer of the Charles University
Bc. Petra Práglová
cppt@ruk.cuni.cz
224 491 25
19.02.2022
28.02.2022