Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Základy práce: WORD + EXCEL (7138)
Základní informace
Základy práce: WORD + EXCEL
Kód varianty (CID): 8067
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Matematický ústav UK [32-MUUK]
prezenční
čeština
Stručná charakteristika kurzu: Kurz umožní seznámit se se základy práce ve WORDU a EXCELU.
Zimní semestr: Word
Základní psaní ve Wordu; změna typu písma (fontu), formátování dokumentu (zarovnání textu); seznamy, třídění seznamů; tabulky; vkládání obrázků, jednoduchých tvarů, hypertex-tových odkazů, speciálních znaků atd.; nastavení automatických oprav.

Letní semestr: Excel
Seznámení se s prostředím Excelu, sešit/listy/buňky; jednoduché výpočty odkazy na buňky; odkazy mezi listy; třídění buněk; vkládání funkcí do buněk; vytváření grafů.
Základy práce: WORD + EXCEL
TERMÍN PRVNÍHO SETKÁNÍ: 4. 10. 2022


Kurs se bude konat v obou semestrech, každý druhý týden v úterý 14.00 až 15.30 v posluchárně K11, budova MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8


15
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli důchodového věku, popř. osobám starším 55 let. Výjimku tvoří osoby v plném invalidním důchodu; ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Používání počítačů (0611)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Nejedná se o kvalifikační kurz
Garant a místo
RNDr. Ing. Jaroslav Richter
Matematický ústav UK
Matematický ústav UK
MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Říjen
2
28 (v hodinách celkem)
1x za dva týdny vždy v úterý od 14 hodin
Poplatky a financování
500 Kč / kurz
členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 200,–
Přihláška
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Studijní oddělení
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
951551259
01.04.2022
31.08.2022
datum pro podání přihlášky je závazné
1.4.2022-31.8.2022
Termín pro podání přihlášek je od 1.4. 2022 do 31.8. 2022, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit MAILEM, OSOBNĚ NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ - POUZE V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH A NEBO DOKLADY ZASLAT POŠTOU !! mail: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2022/2023 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.
Příjem přihlášek za studijní oddělení - paní Lucie Šimůnková, s ostatními dotazy, které se týkají odborné části a organizace výuky se obracejte na garanty jednotlivých kurzů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK