Alternativní a inovativní směry ve vzdělávání (8056)
Základní informace
Alternativní a inovativní směry ve vzdělávání
Kód varianty (CID): 8056
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání [41-UVRV]
prezenční
čeština
V rámci vzdělávacího programu se studenti seznámí s vybranými alternativními a inovativními směry ve vzdělávání v České republice a ve světě, s jejich východisky, principy a praktickou aplikací. Budou mít příležitost se poučit o názorech a zkušenostech stoupenců jednotlivých alternativ a pedagogů, kteří je realizují, a budou s nimi moci diskutovat o slabých a silných stránkách jednotlivých přístupů. Budou mít příležitost nahlédnout do výuky a učinit si vlastní názor na fungování alternativních institucí. Své poznatky, zkušenosti a pochybnosti budou sdílet se svými spolužáky.
8213/2021-3-375
MŠMT
11914/2017-1
Alternativní a inovativní směry ve vzdělávání
1. Koncept alternativy a inovace, základní diskurzy ve vzdělávání, úvod do nejznámějších pedagogických směrů v ČR, příklady rozmanitých pedagogických inovací z českých škol s prvky alternativy (gymnázium Alt, Naše škola): 3 hodiny
2. Montessori pedagogika, základní myšlenky, přístupy a praxe (návštěva ZŠ Montessori nebo Montessori gymnázia/ přednáška pedagoga ze ZŠ Montessori s videoukázkami): 3 hodiny
3. Waldorfská pedagogika, základní myšlenky, přístupy a praxe (návštěva Waldorfského lycea nebo Waldorfské MŠ, beseda s učiteli waldorfských škol): 3 hodiny
4. Přírodní škola, základní myšlenky, přístupy a praxe, komentované videoukázky, beseda s žáky. Lesní školky, základní myšlenky, přístupy a praxe, videoukázky, beseda s protagonistkami: 3 hodiny.
5. Svobodné školy, základní myšlenky, přístupy a praxe, beseda s protagonisty. Návštěva SCIO školy/komentované videoukázky, beseda s pedagogy: 3 hodiny.
6. Domácí vzdělávání, komunitní školy. Poznatky z výzkumů rodičů, kteří volí pro své děti alternativní školy. Závěrečná reflexe: 3 hodiny.
25
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, zejména učitelé ZŠ. Podmínkou přijetí do vzdělávacího programu je ukončené úplné střední vzdělání.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Pedagogika (0111)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D.
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
Myslíkova 7, 2. patro, M209
Termín a délka
2022/2023
letní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
2200 Kč / kurz
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Iva Gecková
iva.geckova@pedf.cuni.cz
221 900 342
24.02.2022
28.02.2023