Inovační laboratoř: Rozjeď projekt (8012)
Základní informace
Inovační laboratoř: Rozjeď projekt
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií [71-CPPT]
prezenční
čeština
Cílem je pomoci studentům posunout jejich projekt od nápadu k realizaci a tím rozvinout jejich kompetence k podnikavosti.
Inovační laboratoř: Rozjeď projekt
Viz https://www.inovacnilaborator.cz/rozjed-projekt/
středa 13-15hod.
pouze zaměstnanci nebo studenti UK

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Základní programy a kvalifikace (0011)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. et Mgr. Hana Kosová
Bc. et Bc. Jan Veselý
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Kampus Hybernská
Termín a délka
2021/2022
letní semestr
1
30 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
emailem
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Bc. Petra Práglová
petra.praglova@ruk.cuni.cz
224491255
24.01.2022
04.03.2022
zápis od 24. 1. do 4. 3. 2022
Další informace
https://www.inovacnilaborator.cz/rozjed-projekt/