Buddy program Univerzity Karlovy - LS 2021/2022 (6406)
Základní informace
Buddy program Univerzity Karlovy - LS 2021/2022
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Rektorát Univerzity Karlovy
Informační, poradenské a sociální centrum UK [90-IPSC]
distanční
angličtina
Cílem programu je seznámit účastníky s praktickou stránkou pobytu cizinců v ČR a dále prohloubit jejich jazykové schopnosti.
Buddy program Univerzity Karlovy
V úvodu dojde k poučení účastníků o právech a povinnostech zahraničních studentů, představení důležitých kontaktů a řešení krizových situací. Na tento metodický úvod navazuje praktická část týkající se samostatné práce studenta se zahraničním studentem a řešení aktuálních formálních situací v cizím jazyce.
Studenti studijního programu Univerzity Karlovy po alespoň jednom absolvovaném semestru studia.
Získání potvrzení je pouze dobrovolné a nijak neovlivňuje účast v programu.


Pro získání potvrzení v LS 2021/2022 je nezbytné splnit následující podmínky:


- Registrace do webové aplikace Broaddy - https://cuni.broaddy.com/register/buddy.

- Vyplnění přihlášky do programu celoživotního vzdělávání. Přihlašování pro LS 2021/2022 bude spuštěno od 1. února 2022.

- Během semestru je student buddíkem alespoň jednomu zahraničnímu studentovi, kterého si vybere v Broaddy.

- Pro nové buddíky, kteří si nikdy ještě žádného buddíka nevybrali, je povinná účast na úvodním školení, kde se dozví, co se od nich očekává a jak být skvělým buddíkem. Pro LS 2021/2022 bude termín setkání zveřejněn později.


- Pro zkušené buddíky není účast na školení povinná. Pro samostudium slouží Buddy Guide, který je dostupný ke stažení na www.cuni.cz/buddy.

- Zahraniční student i fakultní koordinátor jsou spokojeni s činností buddíka (zde nejsou stanovena žádná pevná kritéria, neměla by se objevit závažná negativní zpětná vazba, která by vedla k neudělení potvrzení).


Během semestru bude program vyhodnocen a buddíci splňující všechny podmínky získají potvrzení o absolvování.


Přihlašování do programu celoživotního vzdělávání na letní semestr 2021/2022 probíhá od 1. února do 28. února 2022.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osobní dovednosti a rozvoj (0031)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
závěrečná praktická zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Informační, poradenské a sociální centrum UK
Odbor pro studium a záležitosti studentů
fakulty Univerzity Karlovy
Termín a délka
2021/2022
letní semestr, Únor
14.02.2022
1
20 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
Bude doplněno
Informační, poradenské a sociální centrum UK
Bc. Zuzana Haniková
Mgr. Lukáš Nachtigal
zuzana.hanikova@ruk.cuni.cz
224491893
01.02.2022
28.02.2022
Vyplňte elektronickou přihlášku. Po jejím odeslání bude přihláška přijata a program bude vyhodnocen ke konci daného semestru. V případě potřeby vás budeme informovat e-mailem.
Další informace
https://cuni.cz/buddy