Francouzština A1 (7962)
Základní informace
Francouzština A1
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Jazykové centrum - francouzština [21-JCF]
prezenční
francouzština
kurz na úrovni A1
Francouzština A1
ne
Maturita

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osvojování si jazyka (0231)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Jazykové centrum - francouzština
Jazykové centrum - francouzština
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr
1
24 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1200 Kč / program
základní
Přihláška
Jazykove centrum FF UK, Celetná 20, Praha 1
Jazykové centrum - francouzština
Mgr. Kristýna Švorcová
kristyna.svorcova@ff.cuni.cz
221619626
20.09.2021
Další informace
http://jc.ff.cuni.cz/kurzy/kurzy-czv/