Juniorská univerzity: přírodovědné zaměření (7850)
Základní informace
Juniorská univerzity: přírodovědné zaměření
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Rektorát Univerzity Karlovy
Rektorát UK - CCŽV [90-CZV]
prezenční
čeština
Celouniverzitní program (jednosemestrální) je určen pro studenty středních škol (v případě víceletých gymnázií pro studenty vyššího stupně). Jedná se o simulaci vysokoškolského studia se závěrečným zakončením, kdy úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu. V rámci programu Juniorská univerzita Karlova budou studenti získávat srozumitelné a aktuální informace o celé univerzitě a možnostech jejího studia. Dozví se také fakta o nových výsledcích vědy a výzkumu, kdy se představí jednotlivé fakulty v rámci tematických přednášek. Prostřednictvím populárně-naučných přednášek budou přednášející odborníci srozumitelně zprostředkovávat současný stav poznání. Studenti budou mít příležitost navázat kontakt s akademickou sférou.
Juniorská univerzity: přírodovědné zaměření
Realizace v období od poloviny listopadu do poloviny prosince 2021 vždy v pondělí od 17.00 do 18.30 hod. Program realizován v počtu čtyř přednášek. Na závěr programu slavnostní předání osvědčení o absolvování programu a prohlídka Karolina.
100
Student SŠ (v případě víceletých gymnázií vyšší stupeň).

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující společenské vědy, žurnalistiku a informační vědy (0388)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Rektorát UK - CCŽV
Rektorát UK - CCŽV
Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr, Listopad
22.11.2021
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
4 týdny
Středa
Poplatky a financování
0 Kč / semestr
Přihláška
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Rektorát UK - CCŽV
Mgr. Nicola Tyrpáková
juniorskauniverzita@cuni.cz
224491713
22.11.2021
Registrace spuštěna 1. 10. 2021 na webu.
Více informací na webových stránkách.
Další informace
https://juniorskauniverzita.cuni.cz/JU-1.html