Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 140)
 
   Přihlásit přes CAS
Využití dětské literatury ve výuce ruštiny (6917)
Základní informace
Využití dětské literatury ve výuce ruštiny
Kód varianty (CID): 7825
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
prezenční
ruština
Cílem vzdělávacího programu je zformovat u účastníků představu o možnostech použití dětské literatury ve výuce ruštiny jako dalšího cizího jazyka. Absolventi programu získají informace o aktuálních otázkách dětské četby, seznámí se s tvorbou současných autorů knih pro děti a mládež, a také rozvinou své didaktické dovednosti při praktických ukázkách využití ve výuce audio a videonahrávek vztahujících se k dětské literatuře (zejm. se bude jednat o dětské písně a kreslené filmy).
MSMT- 39837/2020-2-1043
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Využití dětské literatury ve výuce ruštiny
Dětská literatura ve výuce ruštiny jako dalšího cizího jazyka: Představení výhod a možností využití materiálů dětské literatury ve výuce ruského jazya na základních a středních školách. Pozornost bude věnována otázkám použití těchto textů jako prostředku k formování požadovaných kompetencí (jazykové, řečové, komunikační) a také jako nástroje pro rozvoj řečových dovedností. 1 hodina
Práce s lyrickými texty ve výuce ruštiny jako cizího jazyka: Přehled děl jak klasiků dětské literatury (A. Barto, K. Čukovskij, S. Maršak, S. Michalkov), tak i tvorba současných básníků (G. Oster, G. Sapgir a další). Ukázky práce s poetickými texty (se zaměřením na rozvoj jednotlivých jazykových prostředků i řečových dovedností). 2 hodiny
Aktuální otázky dětské četby a současná literatura pro děti: Seznámení s tvorbou předních teoretiků dětské četby v Rusku, jejich výzkumy věnovanými četbě v Rusku i ve světě. Představení tvorby současných autorů dětských knih. Pozornost bude věnována: a) specifikům dětské literatury v Rusku, b) životu cizojazyčných (zahraničních) textů v ruském prostředí. 3 hodiny
Práce s audio a videomateriály ve výuce ruštiny: Ukázky praktického využití názorných materiálů týkajících se dětské literatury ve výuce ruštiny jako dalšího cizího jazyka. Pozornost bude věnována také ilustracím a ilustrátorům dětských knih. 2 hodiny
20
Splnění kvalifikačních předpokladů a včasné zaslání přihlášky. Seminář je určen pro učitele ruského jazyka na základních a středních školách.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Celetná 13, Praha 1
Termín a délka
2022/2023
zimní i letní semestr
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
800 Kč / program
Informace k platbě - PŘIJÍMÁME POUZE BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY! Jiná forma úhrady poplatku není možná!
Číslo účtu: 85236011/0100
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení účastníka vzdělávacího programu
Variabilní symbol: 625022.
Všechny potřebné údaje budou zájemcům sděleny na základě zaslané přihlášky.
osvobozeno
Přihláška
Centrum Celoživotního vzdělávání, Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
jakub.konecny@pedf.cuni.cz
732489864
01.10.2022
01.03.2023
Kontaktní osoba v Centru CŽV PedF UK: Iva Gecková (iva.geckova@pedf.cuni.cz)
Kontaktní osoba na katedře rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (jakub.konecny@pedf.cuni.cz)
Další informace
http://krl.pedf.cuni.cz/index.php/czv/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK