Zdravotní tělesná výchova v praxi (7814)
Základní informace
Zdravotní tělesná výchova v praxi
Kód varianty (CID): 7814
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství [51-500300]
prezenční
čeština
Kurz kombinuje teoretické poznatky s praktickým cvičením pro pochopení základních principů a aplikaci zdravotních cvičení do běžného života i cvičební či trenérské praxe. Účastníci se seznámí s problematikou pohybových poruch, naučí se je diagnostikovat a následně s nimi pracovat na základě moderních cvičebních konceptů.
Zdravotní tělesná výchova v praxi
krátkodobý kurz - 8 hodin
bez specifických podmínek

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty (1014)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
Centrum CŽV a služeb
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr, Leden
29.01.2022
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
29.1.2022
Poplatky a financování
1000 Kč / kurz
Přihláška
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 Vokovice
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
Mgr. Markéta Křivánková
krivankova@ftvs.cuni.cz
723782063
22.12.2021
23.01.2022