Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 133)
 
   Přihlásit přes CAS
LÉČIVÉ ROSTLINY (182)
Základní informace
LÉČIVÉ ROSTLINY
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Děkanát fakulty [16-77777]
celoživotní vzdělávání
distanční
čeština
I. s e m e s t r :
Základy farmaceutické botaniky
Český lékopis
Obecná farmakognozie - vymezení pojmů, obsahové látky, biogenetický systém, hodnocení přírodních léčiv, čajové směsi
II. s e m e s t r :
Základy lékařských věd - anatomie, morfologie, fyziologie, patologie
Speciální farmakognozie - primární metabolity, sekundární metabolity
III. s e m e s t r :
Základy farmakologie
Fytoterapie a fytotoxikologie
Léčivé rostliny
ano
30
uchazeči jsou přijímáni na základě pořadí došlých přihlášek

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Tradiční a alternativní medicína a terapie (0917)
Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Katedra farmakognozie
Katedra biologických a lékařských věd
Katedra farmaceutické botaniky
Katedra farmakognozie
Katedra farmakologie a toxikologie
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského ul. 1203, 500 05 Hradec Králové
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr
23.10.2021
3
144 (v hodinách celkem)
1,5 roku
Sobota - Neděle
Poplatky a financování
10000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Děkanát fakulty
Ing. Lucie Navrátilová
navratiluc@faf.cuni.cz
495067426
20.10.2021
uchazeči jsou přijímání dle pořadí došlých přihlá
uchazeči jsou přijímáni na základě pořadí došlých přihlášek
Další informace
http://www.faf.cuni.cz/Studium/Celozivotni-vzdelavani/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK