Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni (JRUNI)
Základní informace
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni
Kód varianty (CID): 7730
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Studijní oddělení [14-250]
prezenční
čeština
Seznámení s medicínou pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol.
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni
Všechny přednášky se konají od 9:00 do 12:00 hod. v Modré posluchárna UniMeC, alej Svobody 76, Plzeň.

11. prosince 2021

OHROŽENÍ ŽIVOTA
Úvodní slovo děkana a proděkana fakulty - prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
První pomoc v ohrožení života - prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Úvod do medicíny akutních stavů aneb co vše dokáže současná intenzivní medicína - prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., I. interní klinika

8. ledna 2022

SRDCE A CÉVY
Embryonální vývoj a mikroskopická stavba cévní soustavy u člověka - prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., Ústav histologie a embryologie
Fyziologie krevního oběhu - prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., Ústav fyziologie
Chirurgická léčba cévních onemocnění - prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D., Chirurgická klinika
Slavnostní předání osvědčení účastníkům Juniorské univerzity

15. ledna 2022

BUŇKY, TKÁNĚ, NÁDORY
Nádorové tkáně pod mikroskopem - prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D., Šiklův ústav patologie
Nádorové tkáně a zobrazovací metody - prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., Klinika zobrazovacích metod
Nádorové tkáně a protinádorová léčba - prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., Onkologická a radioterapeutická klinika
Slavnostní předání osvědčení účastníkům Juniorské univerzityPodání přihlášky od 30.11.2021

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
účast
Garant a místo
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Biomedicínské centrum
Chirurgická klinika
I.interní klinika
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Klinika zobrazovacích metod
Onkologická a radioterapeutická klinika
Šiklův ústav patologie
Ústav fyziologie
Ústav histologie a embryologie
Studijní oddělení
Plzeň
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr, Prosinec
11.12.2021
1
15 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / kurz
Přihláška
elektronicky
Mgr. Martina Buriánková
martina.buriankova@lfp.cuni.cz
377593430
15.10.2021
12.12.2021
Do naplnění kapacity
Další informace
http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5268-pozvanka-na-juniorskou-univerzitu-2020-2021.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK